Bicümle.NET sitemizde şuan da
TOPLAM 238 KİŞİ cümle okuyor, yorum yapıyor veya siteyi dışardan izliyor..

Abbas Sayar

Romancı ve şair Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu, 12 Ağustos 1999'da İzmir'de yaşama gözlerini yumdu. Liseyi Yozgat'ta bitiren Abbas Sayar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. Gazete saücılığı, kitapçılık, matbaacılık ve çiftçilik yaptı, üniversite öğrenimi yıllarında "Bozlak" adıyla çıkardığı (1948) kültür ve sanat gazetesini, 1959 yılından sonra "Bozok" adıyla sürdürdü. Bir süre aktif politika içinde yer aldı. 1989'da ikinci kez evlendi, Ayvalık'a yerleşti. Yazarlığı ve yanı sıra resim çalışmalarım burada sürdürdü. Geçirdiği bir beyin kanaması sonucu İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi'ne yatırılan Sayar, burada yaşamım yitirdi. Edebiyata 1946'da N. Abbas Sayar imzasıyla şiirler yayımlayarak girdi. Yozgat'ta dört küçük şiir kitabı çıkardı. Bunlarla dikkati çekti. Ama asıl 1970'te yayımlanan TRT 1970 Sanat Ödülleri Yanşması'nda ödül kazanan eseri Yılkı Atı'yla adını duyurdu. Romanda yaşlandığı, kocadığı için iş göremez duruma gelen bir atın öyküsünü anlattı. Eseri TRT tarafından televizyon filmi yapıldı (yön. Ünal Küpeli ve Hüseyin Karakaş). İki yıl soma ikinci romanı Çelo'yu yayımladı. Çelo'da, hak arama ve bir aşk öyküsünü kaleme aldı. Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazandı (1972). Dik Bayır'da köyün toplumsal sorunlarına eğildi. Can Şenliği'yle 1975 Madaralı Roman Ödülü'nü aldı ve bu yapıt da TRT tarafından (yön. Ünal Küpeli ve Hüseyin Karakaş) film yapıldı. Öyküsünün belirleyici niteliklerinin başında gözlemci ve gerçekçi bir anlatıma yaslandırılmış olması gelir" der. Bu haklı yargı, özellikle Anadolu'ya açılan yazarlan kapsar. Zaten Anadolu'da yaşayan Abbas Sayar da tüm eserleriyle hem Anadolu'yu yazmakta, hem de Özdemir'in saptadığı gibi, gözlemlerini gerçekçi bir prizmadan geçirmektedir. Cumhuriyet edebiyatının Anadolu'ya açılması Abbas Sayar'dan yıllarca öncesine dayanır. Bunu Nabizade Nazım'ın Karabibik'ine kadar götürme­den Yakup Kadri, Reşat Nuri ve Halide Edip'in eserleriyle başlatabiliriz. Ama tam etkin, dönemeç sayılan gelişme Cumhuriyet'in 10. yılıyla ortaya çıkar. Bu yılların önemli imzası Sadri Ertem, Sabahattin AK, Bekir Sıtkı Kunt, Reşat Enis, Memduh Şevket Esendal hikâye alanında, büyük ilgi gören ürünlerini yayımlarlar. Bunlardan Sabahattin Ali, işlediği konularda daha gerçekçidir. Bu yönüyle de toplumu sarsar. Yine bu yıllarda Sait Faik, yeni bir anlayışla hikâyeler ortaya kor. Hikâyelerinde toplumsal sorunlar yanında, kişisel yaşamından kaynaklanan ürünler kaleme alır. Duygulu, dokunaklı anlatimıyla da tüm edebiyat dünyasını etkiler. Öte yandan gerçekçi çizgiyi sürdüren hikâyeciler/romancılar yetişmeye başlar: Reşat Enis, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Cevdet Kudret, Halikarnas Balıkçısı, Kemal Tabir, Orhan Kemal. Bu arada Abdiilhak Şinasi Hisar, bu hikâyeciktin tam karşıtı bir anlayışla bireyci, geçmişe, özlemci ürünler verir. Ahmet Hamdi Tanpınar da benzer bir temayı işlemeye çalışır. 1950'ler Türkiyesi'nde başta Mahmut Makal, olmak üzere Köy Enstitülü Yazarlar kendilerini duyurmaya başlar. Makal, gerek yazıların köye yönelmesinin ve gerekse köy gerçeğinin dile getirilmesinin en önde gelen hikâyecisi olur. Köy notlarını bir araya getirdiği Bizim Köy (1950), kendisini izleyen Köy Enstitülü Yazarlara ve daha sonra gelen Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibi yazarlara öncülük eder. Bu yıllarda Aziz Nesin, Rıfat İlgaz, Sabahattin Ali de toplum sorunlarına gerçekçi bakışla edebiyata taşırlar. 1960'lara gelirken hikâye ve romanlanyla Reşat Enis, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, İlhan Tarus, Orhan Hançerlioğlu, Necati Cumalı, Oktay Akbal, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Fakir Baykurt önde gelen yazarlar olurlar. 1950-1960 arası Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Demir Özlü, Erdal. Öz, Nezihe Meriç ve Adnan Özyalçıner önce ikinci Yeni olayını hikâye ve romanda gündeme getirirler. Daha sonra bakış açılarını değiştirirler. Tüm bu saydığımız hikâye ve romancıların yanı sıra, değişik boyutta eserler veren hikâye ve romancılarımız da olur: Haldun Taner, Tarık Dursun K, Muzaffer Buyrukçu, Demirtaş Ceyhun, Adalet Ağaoğlu, Erhan Bener, Tahsin Yücel, Attila İlhan...

1960-1970 arası köyden, köy gerçeğinden çok kent gerçeğiyle yüz yüzedir. Bunun içinde tarihsel temalar ağırlık taşımaya başlar. Bunlar üzerinde durmak apayrı bir yazı konusudur. Bu sıralamada Abbas Sayar 1970-1980 dönemine giren bir romancıdır.İlk romanı Yılkı Atı'ndaki gözlem yalnızca betim­lemede değil, aynı zamanda konuşmalarda da ken­dini belli eder. Her konuşma birer resim ortaya koyar gibidir. Bu da gözlem yoğunluğunun ve gerçekçi yaklaşımın göstergesi sayılmalıdır. Yılkı Atı'nın edebiyatımızda bir başka önemi de bugüne kadar romanlara, öykülere giren atların, hep güzel, yağız, güçlü olması klişesini bozmasıdır. Yani bugüne kadar birçok yazarın bakıp da göremediğini Abbas Sayar görmüş, bunu da güzel dille kaleme almıştır. Oktay Akbal da Yılkı Atı'nı beğenir: "Gereksiz söz yok, gereksiz tasvir yok, gereksiz ayrıntılara inmek yok. (...) Dorukısrağın serüveni var. Şiirli mi şiirli. Ama yazar ille de şiirli olsun diye şiir kat­mamış. Kendiliğinden gelmiş bu şiir. (...) Rahatlıkla anlatılmış, abartılmamış, sosyal sorunlan deşiyorum diye yapaylığa düşülmemiş. (...) Ama Yılkı Atı, kendine vergi nitelikler taşıyor. Kimseye benzemiyor. Özgün bir yapıt. Etkileyici, başarılı bir öykü."

Eserleri

Şiir: Gönül Sandan (1946), Sereserpe (1953), Neco'ya Mektuplar (1957), Gibi (1960), Şey (1966), Esinti (1969), Boşluğa Takılan Ses (1991).

Roman: Yılkı Ati (1970), Çelo (1972), Can Şenliği (1974), Dik Bayır (1977), Tarlabaşı Salkım Saçak (1987)

Hikâye: Yorganımı Sıkı Sar (1977) Son kitapları: Yumak Yumak (anı, 1990), Noktalar (vecizeler, 1991).
Son Güncelleme 01 Ekim 2011, Cumartesi 08:57:33

Geçen Haftanın Cümlesi

Copyright © 2007 - 2015 Cümle.NET Tüm hakları ALTTAN İKİNCİ ÇEKMECEDE saklıdır :D
Öyle bir cümle yazın ki çok gülelim, ibret alalım, öğrenelim, şaşıralım, hatırlayalım, mest olalım, hayatımıza kılavuz bile yapalım.
İletişim linki yada bicumle.iletisim [at] gmail.com mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.