Bicümle.NET sitemizde şuan da
TOPLAM 248 KİŞİ cümle okuyor, yorum yapıyor veya siteyi dışardan izliyor..

Ali Kemal

\"\"(Asıl adı Ali Rıza), gazeteci ve yazar (istanbul 1867-izmit 1922).Balmum­cu esnafı kethüdalarından Çankırı\'lı Ahmed Efendinin oğlu. Tahsilini İstanbul, Pa­ris ve Cenevre\'de yaptı; miras işleri için İs­tanbul\'a dönünce, siyasi, faaliyetleri yüzün­den Halep\'e sürüldü (1889). Halep idadisin­de fransızca ve edebiyat dersleri okuttu. Tek­rar Avrupa\'ya gitti (1894). Paris\'ten İkdam gazetesine yazdığı edebî ve tarihî makaleler­le tanındı. Brüksel elçiliği ikinci katipliğinde, Mısır\'da bazı prenslerin çiftlik nazırlığında (kâhyalığında) bulundu. II. Meşrutiyet\'ten sonra istanbul\'a döndü. Hürriyet ve İtilâf partisine girdi, İkdam gazetesine siyasî ya­zılar yazdı, ittihat ve Terakki partisine muhalefet etti. Peyam adlı günlük siyasî bir gazete çıkardı. Gazete sonraları Peyam-ı Edebi, Peyam-ı Sabah Edebî Nüshası ve Peyam-ı Sabah adlarıyla yayımlandı. Damat.Ferid Paşa kabinesinde Maarif ve Dahiliye na­zırlıklarında bulundu (1919). Gazetesini Miliran Efendinin Sabah gazetesi ile birleştirerek Peyam-ı Sabah\'ın başyazarı ve sorumlu mü­dürü oldu. Mütareke yıllarında Anadolu\'daki istiklal Mücadelesi aleyhine şiddetli yazılar yazdı, bir gün Nureddin Paşanın adamları ta­rafından İzmit\'e götürüldü ve orada halk tarafından linç edildi.

Tarih ve edebiyat üzerinde makale, tercüme ve kitapları vardır. Peyam\'ın ilaveleriyle dev­rin edebiyatına hizmette bulundu; Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş, Ahmed Refik, Yahya Ke­mal, Yakup Kadri gibi yazarlar bu gazetede toplandılar. Yazdığı şiirlerde, Muallim Naci\'­yi üstat tanırdı. Romanları basit ve acemice dir.

 

Eserleri

 

Sorbonne Darülfünunda Edebiyat-ı Hakikîye Dersleri (Sorbonne üniversitesinde Hakikî Edebiyat Dersleri) ikdam\'ın Paris muharriri takma adiyle, 1898; İki Hemşire (1899); Paris Musahebeleri (Paris Sohbetleri) [3 cilt, 1899, yeni baskısı 2 cilt, 1913]; Mese- le-i Şarkiye, Medhal (Şark meselesi, giriş) Mısır 1900; Yıldız Hatırât-ı Elîmesi (Acıklı Yıldız Hatıraları) hikâye, 1910; Cevabımız (2. baskı, 1911); Bir Safha-i Şebab (Bir Genç­lik Safhası) hikâye, 1913; Bir Safha-i Tarih (Bir Tarih Safhası) 1913; Çölde Bir Sergü­zeşt (Çölde Bir Macera) 1913; Fetret (Çö­küntü) [makaleler, 1. c. 1913]; Rical-i ihti­lâl; Condorcet, Saint-Just, Danton, Robespi- erre (1913); tlm-i Ahlâk (Ahlâk İlmi) ilk­okul ders kitabı, 1914; Müverrih mi, Şair mi? (1917); Tarih-i Siyasî (Siyasî Tarih) 1918\'dir. Ali Kemal, hatıratını\' ömrüm adıyle Peyam-ı Edebî ilâvesinde yazmıştır (aralık, haziran 1914).

Son Güncelleme 03 Ekim 2011, Pazartesi 13:53:24

Geçen Haftanın Cümlesi

Copyright © 2007 - 2015 Cümle.NET Tüm hakları ALTTAN İKİNCİ ÇEKMECEDE saklıdır :D
Öyle bir cümle yazın ki çok gülelim, ibret alalım, öğrenelim, şaşıralım, hatırlayalım, mest olalım, hayatımıza kılavuz bile yapalım.
İletişim linki yada bicumle.iletisim [at] gmail.com mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.